Dialog Intercultural, Interreligios și Interetnic

februarie 27 11:52 2015 Printează Articolul

Departamentul
Dialog Intercultural, Interreligios și Interetnic

ISTORIC

Departamentul își desfășoară activitatea în cadrul CCERPA și a luat ființă în anul 2014, la inițiativa unor membrii și colaboratori ai Centrului CERPA. Din Departament fac parte reprezentanți ai celor trei mari religii monoteiste, respectiv creștină, mozaică și islamică, care provin atât din mediul academic și de crecetare, precum și din instituții cu specific, religios și cultural.

Coordonatorii Departamentului sunt dl. Marius D. OBLU, teolog – specialist în dialogul ecumenic și relațiile interreligioase și Dr. Daniel CERGAN, teolog – specialist în istorie.

În completarea lui Victor Hugo, care mărturisea că : “Toleranţa este singura flacără care poate lumina înăuntrul unui suflet mare”, filozoful francez Voltaire, scria undeva: „A ne ierta reciproc e prima lege a naturii”. Egalitatea între oameni ar trebui să reprezinte un mod real de viaţă şi nu doar o concepţie la nivel declarativ, care uneori este imposibil de atins. A face posibil ca egalitatea între oameni să devină cu adevărat realitate, este nevoie cunoaștere. De cunoașterea interlocutorului tău, prin disponibilitate dar mai ales prin dialog. Cultivarea dialogului și a tuturor principiilor derivate din acesta conduce la înțelegerea reciprocă, la respect și de ce nu, la colaborare.

DESCRIERE

Având ca și crez valorile și principiile dialogului, membrii Departamentului își propun ca prin activitățile desfășurate să devină în timp un punct de referință, atât la nivel intern cît și internațional, în ceea ce privește gestionarea relațiilor interculturale, interreligioase și interetnice.

Romania – ţară cu o tradiţie creştină milenară- a fost şi este un Stat a cărui politică are la bază respectul reciproc, pacea şi mai ales neimplicarea în politica teritorială a altor state. De aceea, putem spune că datorită diplomaţiei româneşti, România se bucură azi de relaţii deosebite cu majoritatea statelor lumii.

Prezenţa a numeroase comunităţi etnice pe teritoriul ţării noastre dar mai cu seamă buna coabitare a acestora cu populaţia majoritară, implicând aici fără nicio reţinere şi bunele relaţii interreligioase, fac din România un exemplu demn de urmat pentru multe alte ţări. Schimburile interculturale între comunităţile etnice şi populaţia majoritară românească au scris istorie, putându-le defini prin sintagma *diversitate în unitate*.

Religia, factor important ce diferenţiază într-un mod pozitiv comunităţile etnice, a reprezentat dintotdeauna un mod de viaţă al oamenior. Însă, interpretarea şi folosirea ei într-un mod greşit, au condus din păcate la acţinui împotriva persoanei umane şi a societăţii în ansamlul ei.

Astfel, evenimentele petrecute îndeosebi în lumea arabă și islamică, dar și apariția tendințelor extremixte care îmbracă în anumite cazuri forme teroriste prin folosirea greșită a religiei și a rolurilor sale, au pus într-o lumină negativă tradiţia religioasă islamică. Islamul este adesea înţeles ca o religie care promovează violenţa sau chiar omorul, fiind văzut un real pericol la siguranța și securitatea regională și internațională. Iar această opinie pare să câştige teren în mentalitatea comună la nivel mondial.

Pentru a schimba percepţia greşită despre Islam şi învăţăturile sale trebuie cultivate dialogul precum şi relaţiile interreligioase. Dialogul interreligios reprezintă un aspect de netrecut cu vedere într-o lume contemporană supusă din ce în ce mai accentuat fenomenului globalizării și al secularizării. Dialogul ne ajută să descoperim şi să înţelegem elementele comune morale și etice, care sunt esențiale pentru religiile noastre și astfel putem încerca să le unim într-o singură etică independentă de perspectivele noastre teologice. Pentru că este evident şi demonstrat de istorie faptul că marile religii nu vor cădea de acord asupra problemelor teologice; dar de dragul viitorului nostru și al generaţiilor care vor veni după noi, liderii marilor religii şi factorii decidenţi trebuie să cadă de acord asupra problemelor morale.

România, prin importanţa sa geopolitică, nu de puţine ori ca fiind numită poarta Orientului şi de contact cu lumea arabă şi musulmană, poate fi o ţară de referinţă pentru Europa de Est şi nu numai. De departe este un exemplu în ceea ce priveşte dialogul interreligios, având ca dovadă buna convieţuire dintre religii şi confesiuni diferite, caracteristică unică a spaţiului românesc, dar mai cu seamă legislaţia în domeniu prin care Statul român deşi este neutru din punct de vedere religios, sprijină activitatea tuturor cultelor recunoscute.

Prin Departamentul pentru Dialog Intercultural, Interreligios şi Interetnic dorim să creăm o punte de legătură între cultura şi tradiţiile Eurpei de Est şi cea a ţărilor arabe cu tradiţie islamică. Interesul pentru cultura şi civilizaţia arabă a fost şi este o preocupare continuă pentru mulţi dintre studenţii şi cercetătorii români. Ceea ce noi ne propunem prin acest Departament este în primul rând furnizarea informaţiilor la cel mai înalt nivel academic şi care să reflecte realitatea corectă a culturii şi tradiţiilor noastre religioase.

ECHIPA

Marius D. OBLU
Dr. Daniel CERGAN

OBIECTIVE

• organizarea de simpozioane, conferinţe, dezbateri şi mese rotunde pe teme specifice domeniilor de activitate
• realizarea unor studii aprofundate asupra temelor actuale ale societăţii româneşti şi internaţionale
• organizarea de evenimente care să susţină dezvoltarea cunoaşterii reciproce şi aproprierii dintre culturile şi mentalităţilor popoarelor vizate
• încheierea de parteneriate cu instituţii şi organizaţii –la nivel intern şi internaţional- care vizează aceleaşi domenii de activitate
• identificarea unor recomandări în domeniul factorilor de decizie și actorilor societăţii civile pentru a îmbunătăți mediul dialogului intercultural şi interetnic în ţară şi zonele vizate
• identificarea şi explorarea politicilor de dialog şi implicaţiile tematice aferente;
• subliniierea importanței dialogului în relaţiile interumane şi facilitarea cooperării multilaterale dintre Romania, statele membre ale Uniunii Europene şi statele arabe

PROIECTE

• Școala de vară anuală
– Reunește la București (sau un oraș din România), timp de 1 săptămână, tineri – din țările europene și din cele arabe – care activează sau care doresc să activeze în instituții care au ca prim scop promovarea dialogului între popoare și formarea de specialiști în acest sens; vor avea loc seminarii, workshop-uri și vizite de studiu care să acopere la toate nivelurile cunoasterea tematicii propuse spre dezbatere.

First, glue is writing paper not good for mending a fall, and those with round bottoms should not sit on a wall
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.