Mesajul PreE�edintelui CCERPA

AvA?nd A�n vedere vechimea relaE�iilor romA?no-arabe, care au generat o comoarA? culturalA? E�i sociala, a fost A�nfiinE�atA? CCERPA, cu scopul de a promova E�i consolida relatiile culturale romA?no-arabe, precum E�i cultura europeanA?, prin aprofundare E�i o mai bunA? cunoaE�tere a acestora. Noi punem accentul pe respectul reciproc, pe convergenE�ele existente A�ntre culturile noastre, pentru a putea realiza obiectivele ce conduc la o promovare a legaturilor dintre popoare, folosind mijloacele E�tiinE�ifice moderne.

Noi, in calitate de reprezentanti ai societatii civile, intelegem rolul important pe care-l avem, in consolidarea E�i dezvoltarea legA?turilor care s-au format de-a lungul timpului intre Romania si tarile arabe.

Mesajul nostru este un mesaj transparent, credibil, pur, deschis adresat oricA?rei persoane cu intenE�ii oneste si care doreste sa ni se alA?ture, pentru a realiza A�mpreunA? acest proiect. Noi privim acest demers ca pe unul esenE�ial pentru interesele tarii noastre, cu un inalt respect pentru interesele naE�ionale ale statelor A?rabe E�i respectand tradiE�iile fiecA?rei societA?E�i.

In vederea indeplinirii obiectivelor propuse, CCERPA acordA? o deosebitA? importanE�A? consilierii cu instituE�iile publice de referinE�A? din RomA?nia, dar si cu ambasadorii tarilor arabe care sunt acreditati la BucureE�ti, cu care avem, dealtfel, o colaborare foarte buna.

CCERPA se adreseazA? A�n mod special admiratorilor E�i iubitorilor celor douA? culturi, romana si araba, cu accent pe familiile mixte, cu membri apartinand celor douA? culturi, cetA?E�enilor arabi care trA?iesc A�n RomA?nia, precum E�i cetA?E�enilor romA?ni care trA?iesc A�n E�A?rile arabe, foE�tilor absolvenE�i arabi ai universitA?E�ilor din RomA?nia, cetA?E�enilor romA?ni care au A�nvA?E�at sau studiazA? limba arabA?, precum E�i altora.

Un lucru important de subliniat este acela cA? CCERPA este o asociaE�ie apoliticA? E�i neutra din punct de vedere religios, care crede A�n principiul egalitatii intre toti oamenii, in respectul reciproc, care actioneaza cu A�nE�elepciune, care se bazeaza pe raE�iune, deoarece numai o abordare civilizatA? a relatiilor inter-umane duce la o dezvoltare normalA? a societA?E�iilor corespunzatoare secolului XXI E�i provocA?rilor acestuia.

AZn concluzie, CCERPA este un lA?caE� de pace E�i respect, avA?nd dorinE�a de a fi un model credibil pentru orice proiect sau iniE�iativA? asemanatoare.

cialis super active for men.