AsociaE�ia Centrul Cultural European RomA?no-Panarab

canadian pharmacy domperidone
domperidone buy cheap
Din respect faE�A? de viaE�A? E�i pentru o existenE�A? umanA? demnA?, din respect pentru istoria comunA? a celor douA? popoare, din dorinE�a de cunoaE�tere percocet, india. reciprocA?, a valorilor morale, culturale, istorice, tradiE�ionale, sociale, economice, politice, etc. care definesc popoarele noastre, noi, semnatarii, am constituit AsociaE�ia CENTRUL CULTURAL EUROPEAN ROMA�NO-PANARAB (CCERPA).

AdresA?:
Str. Nicolae Iorga nr. 34-36, Sector 1, BucureE�ti

Telefon:
0727.188.145
0769.493.488

E-mail:
contact@ccerpa.ro