RedirecE�ioneazA? 2% din impozitul pe salariu cA?tre AsociaE�ia CCERPA

Prin Legea 571/2003, contribuabilii persoane fizice pot sA? direcE�ioneze cA?tre organizaE�ia dvs. 2% din impozitul pe venit plA?tit de ei (care ar ajunge, altfel, la bugetul statului). Acest lucru se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard.

RedirecE�ionarea este gratuitA?, adicA? nu duce la nici o cheltuialA? suplimentarA? pentru persoana care completeazA? formularul respectiv. Formularul este opE�ional E�i poate fi completat de orice persoana fizicA? care obE�ine venituri din salarii E�i asimilate acestora.

Rezultatul este virarea, A�n contul organizaE�iei nonprofit sau unitate de cult, a unei sume reprezentA?nd pA?nA? la 2% din impozitul anual plA?tit pentru salariul persoanei respective.

Suma care va revini ONG-ului NU reprezintA? o sponsorizare sau o donatie, ci este o parte a bugetului de stat care este direcE�ionatA? de cA?tre fiecare cetA?E�ean A�n parte cA?tre sectorul neguvernamental.

Se completeazA? DeclaraE�ia 230 cu datele CCERPA E�i se poate depune personal la sediul CCERPA sau se poate transmite prin poE�tA?.

Cota de 2% din impozitul pe venit nu reprezintA? o sumA? foarte mare . Un calcul simplu ne aratA? cA? la un salariu brut de 1500 lei, salariul mediu pe economie, impozitul pe salariu care i se reE�ine lunar angajatului este de aproximativ 200 lei – care se vireazA? de catre angajator cA?tre bugetul statului.

Din acest impozit, de aproape 200 lei, noi avem dreptul sA? direcE�ionA?m 2% – adicA? aprox. 4 lei a�� cA?tre acea organizaE�ie pe care o alegem.

DescA?rcare

DescarcA? formularul 230

20% din impozitul pe profit (persoane juridice)

Acest tip de sponsorizare nu presupune cheltuieli suplimentare E�i nu afecteazA? profitul net al companiei 20% din impozitul pe profit al companiilor poate fi redirecA?ionat cA?tre un ONG care susE�ine o cauzA? socialA?. Pentru a putea fi scA?zutA? din impozitul pe profit aferent anului fiscal 2015, suma redirecA?ionatA? nu poate fi mai mare de 3 la mie din cifra de afaceri, iar plA?A?ile trebuie fA?cute pA?nA? la 31 decembrie 2015.

DescA?rcare

DescarcA? contractul de sponsorizare