Invitație conferință de lansare a Programului Național „Dialoguri Intelectuale”

by admin | februarie 22, 2015 6:09 pm

INVITAȚIE

Suntem onoraţi să vă invităm la conferinţa de lansare a programului naţional „DIALOGURI INTERCULTURALE” – MODEL ŞI SOLUŢII APLICATE PENTRU INSERŢIA SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA” care va avea loc marţi, în ziua de 21 octombrie 2014, la sediul CCERPA, din Bucureşti, strada Nicolae Iorga, nr.34-36 începând cu ora 15:00.

Acest eveniment este organizat de CENTRUL CULTURAL EUROPEAN ROMÂNO-PANARAB în parteneriat strategic cu MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE – DEPARTAMENTUL PENTRU EGALITATE DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI.

În speranţa că veţi accepta invitaţia noastră, vă mulţumim şi vă asigurăm de înalta noastră consideraţie!

Source URL: https://www.ccerpa.ro/invitatie-conferinta-de-lansare-a-programului-national-dialoguri-intelectuale/