Comunicat de presă

by Alexandra | mai 29, 2015 12:11 pm

COMUNICAT DE PRESĂ

LANSAREA PROIECTULUI CULTURAL AL DEPARTAMENTULUI DE FRANCOFONIE DIN CADRUL CCERPA

Pe data de 28 mai 2015 a avut loc la sediul Centrului Cultural European Româno-Panarab-CCERPA ceremonia oficială de inaugurare a Departamentului de Francofonie. La acest eveniment au participat d-na Chantal Moreno, Directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientala al Organizației Internaționale a Francofoniei – OIF, reprezentanți corpului diplomatic, deputați, reprezentanți ai unor instituții publice și ai instituțiilor de învățământ superior, precum și personalități ale societății civile.

Cu acest prilej d-na Chantal Moreno a salutat inițiativa Centrului Cultural European Româno-Panarab-CCERPA de a înființa Departamentul de Francofonie și a expus apoi in mesajul domniei sale valorile francofoniei, respectiv: democratia, solidaritatea si diversitatea culturala,  numitorul comun fiind limba franceza.

Președintele CCERPA a arătat in discursul că un centru cultural care are ca scop promovarea diversitatii culturale in Europa, România și in țările arabe, nu se poate lipsi valorile francofoniei, motiv pentru care a fost infiintat acest Departament.

La finalul ceremoniei a fost susținut un recital de muzică franceză.

Echipa CCERPA

Source URL: https://www.ccerpa.ro/comunicat-de-presa/