Mesaj de condoleanțe ziariştilor francezi de la publicaţia Charlie Hebdo

februarie 22 18:19 2015 Printează Articolul

Conducerea Centrului Cultural European Româno-Panarab și întrega echipă a Centrului, ne prezentăm solidaritatea și empatia față de familiile victimelor atentatului sângeros comis asupra ziariştilor francezi de la publicaţia Charlie Hebdo, Paris-Franța.

În spiritul dialogului și al respecului reciproc, valori ce caracterizează relația poporului roman cu toate minoritățile din România, dar și cu celelalte popoare, ne aliniem mesajului domnului Iusuf Murat, muftiul Cultului Musulman din România, transmis în scrisoarea de condoleanţe către Ambasada Franţei în România. Domnia sa a declarat:

Toate evenimentele tragice care se desfăşoară cu o cruzime desăvârşită nu au nicio legătură cu religia islamică, iar cei care le provoacă nu pot fi recunoscuţi drept fraţi de confesiune musulmană, conform preceptelor religioase pe care noi le practicăm, în concordanţă cu învăţăturile Coranului şi cuvântul Profetului Muhammad. Islamul interzice ferm uciderea oricărui suflet, iar religia noastră, mai presus de orice, este împotriva oricărei vărsări de sânge şi condamnă ferm asemenea atentate.

Considerăm ca astfel de acțiuni de tip terorist, care au ca urmare pierderea de vieți omenești și care anulează valorile și principiile democratice, nu își găsesc nicio justificare. Persoanele care apelează la acte criminale ca mijloace de răzbunare, se plasează în afara fundamentelor civilizaţiei moderne și a tuturor principiilor democrației care au la bază respectul reciproc, libertatea de exprimare și de informare precum și toleranţa etnică și religioasă.

Condamnând orice acțiune care atentează la viața umană și care se înscrie în afara perceptelor morale și religioase, adresăm sincere condoleanţe familiilor îndoliate şi întregului popor francez!

Echipa CCERPA