Conferinţa „FRICA DE CELĂLALT – despre străinătate, nesiguranţă, populism”

by admin | martie 2, 2015 3:15 pm

În data de 17 februarie 2015, Departamentul Intercultural, Interreligios şi Interetnic din cadrul CCERPA a orgnanizat conferinţa cu titlul „FRICA DE CELĂLALT – despre străinătate, nesiguranţă, populism”. Conferinţa face parte din proiectul „Dialogurile CCERPA”, iniţiat de către coordonatorii Departamentului I.I.I., dl Marius D. OBLU şi dl. Daniel CERGAN, şi a fost primul eveniment din anul în curs.

Au conferenţiat: dl prof. univ Dr. Remus RUS, specialist în Istoria şi Filozofia religiilor (Facultatea de Teologie din Bucureşti), dl. Prof. Dr. Radu PREDA, Preşedinte executiv-Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, dl. Lect.univ. Dr. Laurenţiu D. TĂNASE, titular al catedrei de Sociologia Religiilor – Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, fost Secretar de Stat la Secretariatul de Stat pentru Culte şi dl. Conf. Univ. Dr. Aurel-Mircea NIŢĂ, SNSPA. Fiecare dintre lectori reprezintă un nume de referinţă în domeniile dumnealor de activitate şi de cercetare, fiind în acelaşi timp personalităţi ale vieţii publice din România.

La dezbatere au asistat reprezentanţi ai corpului diplomatic din ţările arabe acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai Muftiatului Cultului Musulman din România, cadre universitare, oameni politici, jurnalişti din presa scrisă şi televiziune, jurişti dar şi studenţi de la diverse facultăţi.

Evenimentele din ultima vreme care au marcat diverse părţi ale lumi, referindu-ne aici la acţiunile de tip terorist ce au avut ca urmări pierderi de multe vieţi omeneşti, au făcut ca societatea internaţională să devină mai sensibilă şi tot mai atentă la ceea ce înseamnă securitatea şi caracteristicile acesteia. Astfel, în ultimii ani au continuat să ia fiinţă tot mai multe instituţii care promovează dialogul şi importanţa acestuia pentru o bună funţionare a societăţii omeneşti. Că poartă denumirea de dialog social, sau dialog interreligios, ecumenic etc., toată lumea pledează pentru importanţa şi existenţa acestui mijloc capital în comunicarea şi relaţionarea interumană.

Fenomene precum globalizarea, secularizarea sau pluralismul sunt caracteristici ale societăţii şi ale lumii de astăzi, lume care devine tot mai „viu colorată”. Evoluţia tehnologiilor, accesul la informaţie, libera circulaţie a oamenilor, liberalizarea pieţelor de muncă sunt doar câţiva dintre factorii care dinamizează viaţa societăţii şi care totodată aduc noi provocări.Una dintre problemele curente este reprezentată de fenomenul migraţiei cu toate elementele acestuia incluzând aici şi cauzele care conduc ca acesta să capete o tot mai mare amploare. Apare aici „ciocnirea între civilizaţii”, între culturi şi tradiţii diferite, între mentalităţi şi sisteme de valori diferite. Dacă această „ciocnire” nu cunoaşte o cale de mijloc, de mediere, care să conducă la o bună relaţionare există riscul apariţiei stărilor conflictuale, care pot fi de mai multe feluri: sociale, religioase, rasiale, conflicte armate etc. . În acest sens, un prim şi cel mai important pas în rezolvarea unor asemenea situaţii este dialogul; pentru că dialogul dă posibilitatea cunoaşterii reciproce. Dialogul este mijlocul prin care celălalt nu mai reprezintă un necunoscut.

Astfel, pe o durată de 4 ore temele abordate în cadrul conferinţei au acoperit subiecte precum: tendinţe, comportamente şi atitudini sociale motivate de elementul religios; importanţa dialogului în cunoaşterea între oameni dar şi ce înseamnă lipsa acestuia; ce înseamnă „frica” şi cine este celălalt?; au fost scoase în evidenţă elementele comune ale celor două mari religii monoteiste, Creştinismul şi Islamul, cu accent pe învăţăturile morale. De asemenea a fost dezbătută tema libertăţii de exprimare şi care sunt limitele toleranţei religioase.

Dezbaterea a fost una dinamică, dialogul dintre lectori şi public fiind unul constructiv, fiind astfel lansate noi teme şi provocări, care vor face subiectul următoarelor conferinţe ale Departamentului Intercultural, Interreligios şi Interetnic.

Cu acest prilej, mulțumim conducerii și echipei CCERPA, pentru contribuirea și sprijinul oferit pentru reușita acestui proiect.

Coordonator proiect,
Marius D. OBLU

 

Source URL: http://www.ccerpa.ro/conferinta-frica-de-celalalt-despre-strainatate-nesiguranta-populism/