Clubul Tinerilor RomA?no-Arabi

Clubul Tinerilor RomA?no-Arabi din cadrul CCERPA a fost A�nfiinE�at pentru a veni A�n sprijinul tinerilor de naE�ionalitate arabA? E�i romA?nA?, a celor care provin din rA?ndul familiilor mixte, intermediul unor programe care vor consta A�n promovarea activitA?E�ii de dezvoltare a valenE�elor creatoare, dezvoltarea E�i valorificarea creaE�iei stiinE�ifice, tehnice, artistice, culturale E�i intelectuale ale tineretului; dezvoltarea de programe educaE�ionale pentru copii, tineri E�i persoanele cu nevoi speciale; A�ncurajarea calitA?E�ilor manageriale E�i a abilitA?E�ilor organizatorice A�n rA?ndul tinerilor la nivel local, naE�ional E�i internaE�ional; sprijinirea activitA?E�ilor de apA?rare a mediului A�nconjurA?tor prin elaborarea de proiecte de ecologie A�mpreunA? cu alte asociaE�ii sau autoritA?E�i din domeniu, sA? A�ncurajeze cooperarea internaE�ionalA? ca un mijloc de A�ntA?rire a rolului tinerilor A�n societate.

Paleta de activitA?E�i organizate de cA?tre Clubul Tinerilor RomA?no-Arabi cuprind:

a�� organizarea de seminarii, conferinE�e, mese rotunde, sesiuni de comunicA?ri E�tiinE�ifice;

a�� iniE�ierea E�i participarea la proiecte E�i programe A�n parteneriat cu administraE�ia publicA? centralA? E�i localA? E�i cu alte organizaE�ii neguvernamentate;

a�� programe de instruire pentru membrii Clubului;

a�� trening-uri;

a�� exchange-uri;

a�� E�coalA? de varA?;

a�� participarea la evenimente ale societA?E�ii civile.

Caracterul multinaE�ional al clubului, prin prezenE�a coordonatorilor E�i al membrilor sA?i, oferA? prin intermediul acE�iunii pe care le deruleazA? un mediu de maxim interes pentru cunoaE�terea A�ndeaproape a vieE�ii sociale a tinerilor indiferent de naE�ionalitatea acestora.

order aldactone.