înapoi la pagina de început

Clubul Medicilor și Farmaciștilor

Clubul Medicilor și Farmaciștilor

Ca urmare a numărului mare al foștilor absolvenților din cadrul facultății de Medicină și Farmacie, absolvenți proveniți din țările arabe, care își exercită profesia în România și în țările arabe și având în vedere importanța acestui sector medical al societăților noastre am înființat Clubul Medicilor și Farmaciștilor din cadrul CCERPA pentru a veni în sprijinul medicilor, farmaciștilor, studenților de la medicină și farmacie, la care pot adera și alte categorii de personal cu studii superioare implicate în activitatea medicală, în acordarea asistenței medicale, învățământului medical superior, cercetarea științifică medicală.

Paleta de activități organizate de către Clubul Medicilor și Farmaciștilor cuprind:

– Organizarea de congrese, conferințe, seminarii, mese rotunde, schimb de experineță sesiuni cu caracter științific național și internațional în scopul afirmării și creșterii prestigiului medical.

– Elaborarea de programe proprii de cercetare şi/sau participare la realizarea unor programe naţionale şi internaţionale în domeniu;

– Actualizarea permanentă a programelor privind pregătirea profesională, cursuri de specialitate corespunzătoare a medicilor, farmaciștilor și studenților precum şi urmărirea aplicării acestora în colaborare cu alte instituţii implicate în acest proces.

– Acordarea unor servicii medicale mai ales comunității arabe și a familiilor mixte cu acces grupelor vulnerabile.

– Editarea unor publicaţii de profil și de promovare.

Eines tages verliebt er sich auch noch in die menschenprinzessin und bricht ihr zu liebe eine eherne museregel – er lsst sich von menschen berhren und spricht mit beste spionage app within beste-spionageapps.com ihnen.