AHR

Are ca scop de a reprezenta, promova, susţine şi apăra interesele culturale ale comunităţii musulmane în domeniul siguranţei alimentare, și de a asigura prin intermediului specialiștilor și a membrilor săi, conform legislației în vigoare acorduri, protocoluri, cu toate instituţiile europene, internaționale şi naţionale publice şi/sau private, pentru a înlătura barierele și obstacolele care apar în calea comerțului extern și intern.

Web resources the louisiana department of education offers resources for students, parents, teachers, and support workers displaced by hurricane https://admission-writer.com/ katrina.