AHR

Are ca scop de a reprezenta, promova, susţine şi apăra interesele culturale ale comunităţii musulmane în domeniul siguranţei alimentare, și de a asigura prin intermediului specialiștilor și a membrilor săi, conform legislației în vigoare acorduri, protocoluri, cu toate instituţiile europene, internaționale şi naţionale publice şi/sau private, pentru a înlătura barierele și obstacolele care apar în calea comerțului extern și intern.